TR
Türkçe
IT
Italiano
RU
Русский
FR
Français
EN
English
BG
Български

Телефон за връзка: 054 87 20 40 централен офис
E-mail: office@iliev-correct.com
Желанието на Вашите врати и прозорци
Топ Оферта
Окачени фасади от Илиев Корект ЕООД
Топ Оферта
Еталбонд от Илиев Корект ЕООД
Топ Оферта
PVC дограма с най-доброто качество на най-добрите цени от Илиев Корект ЕООД
Предлагаме изработка и монтаж на висококачествени окачени фасади, реномирани марки ALUMIL и ETEM, прецизна изработка, кратки срокове и надежден монтаж.
Илиев Корект ЕООД предлага своебразни интериорни и екстериорни решения с възможност за изпълнение от цялата цветова гама.
PVC дограма с най-доброто качество на най-добрите цени от Илиев Корект ЕООД. Произвеждаме всякакви видове стандартни и нестандартни изделия от PVC като изпълняваме всички Ваши желания за форма, цвят и разнообразие от стъклопакети, орнаментни стъкла и термопанели.

Добре дошли в Илиев Корект ЕООД

Ние сме готови винаги да посрещне Вашите идеи, да предложим най-добрите оферти и цени и да реализираме одобрените от Вас проекти, удовлетворявайки и най-претенциозните желания.Метални и алуминиеви парапети с 10% отстъпка
Метални и алуминиеви парапети с 10% отстъпка
      	
        $('#promo_frame_2').cycle({
        	fx:   'scrollLeft,scrollDown,scrollRight,scrollUp'
        });				
      
Повече...
Еталбонд облицовки - 15% намаление
Еталбонд облицовки - 15% намаление
      	
        $('#promo_frame_3').cycle({
        	fx:   'scrollLeft,scrollDown,scrollRight,scrollUp'
        });				
      
Повече...
PVC - дограма с 5-камерен профил
PVC - дограма с 5-камерен профил
      	
        $('#promo_frame_4').cycle({
        	fx:   'scrollLeft,scrollDown,scrollRight,scrollUp'
        });				
      
Повече...
Стъклени хармоники
Стъклени хармоники
      	
        $('#promo_frame_5').cycle({
        	fx:   'scrollLeft,scrollDown,scrollRight,scrollUp'
        });				
      
Повече...
Изработка на PVC и алуминиева дограма
Изработка на PVC и алуминиева дограма
      	
        $('#promo_frame_6').cycle({
        	fx:   'scrollLeft,scrollDown,scrollRight,scrollUp'
        });				
      
Повече...
Интериорни врати на намалени зимни цени
Интериорни врати на намалени зимни цени
      	
        $('#promo_frame_7').cycle({
        	fx:   'scrollLeft,scrollDown,scrollRight,scrollUp'
        });				
      
Повече...

Избор с публична покана

На 18.05.2016 г. е открита процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0663-C01 по проект "Подобряване на производствения капацитет на Илиев корект ЕООД", който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020"

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Считано от 29.03.2016 г. „Илиев Корект” EООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0663-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на Илиев Корект ЕООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), като срокът за неговото изпълнение е 10 месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 294 800 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 206 360 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 175 406 лeвa, а на националното съфинансиране - 30 954 лeвa.

Проектът на „Илиев Корект” EООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата. С договорената БФП дружеството планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект на „Илиев Корект” EООД в град Шумен.

Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: подобряване качеството на съществуващите продукти; повишаване на производствения капацитет с 50%; ръст в приходите от продажби с над 50%; увеличаване на пазарния дял на местно, регионално и национално ниво; увеличаване на експорта и достигане 18% дял на износа в приходите; свеждане на рекламациите до 0%; намаляване на производствения брак с 35-40%; намаляване на количеството на отпадъците с 50%; в средносрочен план постигане на вътрешна норма на възвращаемост на проекта 48,91%; нарастване на производителността с 20,34%; увеличаване на средните генерирани приходи от износ с 28,83%; увеличаване на ефективността на производствените разходи с над 18,65%.