TR
Türkçe
IT
Italiano
RU
Русский
FR
Français
EN
English
BG
Български

Телефон за връзка: 054 87 20 40 централен офис
E-mail: office@iliev-correct.com
Желанието на Вашите врати и прозорци
Chronic kidney disease kidney disease hospital applies traditional chinese medicine to treat chronic kidney disease (ckd). How to treat iga nephropathy with proteinuria the pathogenesis of iga nephropathyproteinuria is complex and depends on the degree of glomerular and (or) tubular injury. Proteinuria is glomerular filtration membrane filtration barrier damage resulting in proteinleakage, and treatment of this condition shall be to repair damaged renal unit, inhibition of protein leakage. [massive proteinuria may promote the progression of nephropathy in iga] and clinical manifestations of proteinuria in patients with iga nephropathy, suggestingtubulointerstitial damage, protect the kidney function is very important. Is not the cause ofindependence as a characteristic set of cases, that there are separate manifestations ofproteinuria in iga nephropathy medical clinical treatment phase more difficult forhematuria patients with iga nephropathy. Recent studies confirmed proteinuria promotethe progress of iga nephropathy. viagra online viagra without a doctor prescription cheap viagra online generic viagra online cheap generic viagra buy viagra online viagra for sale viagra for sale buy generic viagra cheap generic viagra Accompanied by a large number of animal models ofproteinuria, proteinuria increase of extracellular matrix proteins and tgf-î² in the gene encoding the kidney protease inhibitor increased expression; the degree of proteinuriaand renal interstitial inflammation, and monocyte-macrophage cell infiltration. Restricted diet of protein intake may reverse the glomerular filtration and small ball and small tube mast, slow decline in glomerular filtration rate. Extracted the medical records of massive proteinuria in iga nephropathy showed pathological damage, re-graded,renal tubular damage and proteinuria; clinical manifestations of serum creatinine, blood urea nitrogen. Prompted massive proteinuria may contribute to the progress of iga nephropathy. Iga nephropathy patients with proteinuria how to do? The clinician attaches great importance to the treatment of massive proteinuria inpatients with iga nephropathy: first, to strengthen the primary treatment of disease,hormone-sensitive and hormone therapy to reduce urinary protein excretion; attention tothe dietary protein intake to reduce the glomerular filtration guo and urinary protein excretion; the discretion to use the class of immunosuppressant drugs to reduce urinary protein, lower blood pressure, slow down the progress of. Топ Оферта
Окачени фасади от Илиев Корект ЕООД
Топ Оферта
Еталбонд от Илиев Корект ЕООД
Топ Оферта
PVC дограма с най-доброто качество на най-добрите цени от Илиев Корект ЕООД
Предлагаме изработка и монтаж на висококачествени окачени фасади, реномирани марки ALUMIL и ETEM, прецизна изработка, кратки срокове и надежден монтаж.
buy generic viagra using paypalИлиев Корект ЕООД предлага своебразни интериорни и екстериорни решения с възможност за изпълнение от цялата цветова гама.
PVC дограма с най-доброто качество на най-добрите цени от Илиев Корект ЕООД. Произвеждаме всякакви видове стандартни и нестандартни изделия от PVC като изпълняваме всички Ваши желания за форма, цвят и разнообразие от стъклопакети, орнаментни стъкла и термопанели.

Добре дошли в Илиев Корект ЕООД

Ние сме готови винаги да посрещне Вашите идеи, да предложим най-добрите оферти и цени и да реализираме одобрените от Вас проекти, удовлетворявайки и най-претенциозните желания.Метални и алуминиеви парапети с 10% отстъпка
Метални и алуминиеви парапети с 10% отстъпка
      	
        $('#promo_frame_2').cycle({
        	fx:   'scrollLeft,scrollDown,scrollRight,scrollUp'
        });				
      
Повече...
Еталбонд облицовки - 15% намаление
Еталбонд облицовки - 15% намаление
      	
        $('#promo_frame_3').cycle({
        	fx:   'scrollLeft,scrollDown,scrollRight,scrollUp'
        });				
      
Повече...
PVC - дограма с 5-камерен профил
PVC - дограма с 5-камерен профил
      	
        $('#promo_frame_4').cycle({
        	fx:   'scrollLeft,scrollDown,scrollRight,scrollUp'
        });				
      
Повече...
Стъклени хармоники
Стъклени хармоники
      	
        $('#promo_frame_5').cycle({
        	fx:   'scrollLeft,scrollDown,scrollRight,scrollUp'
        });				
      
Повече...
Изработка на PVC и алуминиева дограма
Изработка на PVC и алуминиева дограма
      	
        $('#promo_frame_6').cycle({
        	fx:   'scrollLeft,scrollDown,scrollRight,scrollUp'
        });				
      
Повече...
Интериорни врати на намалени зимни цени
Интериорни врати на намалени зимни цени
      	
        $('#promo_frame_7').cycle({
        	fx:   'scrollLeft,scrollDown,scrollRight,scrollUp'
        });				
      
Повече...

Избор с публична покана

На 18.05.2016 г. е открита процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0663-C01 по проект "Подобряване на производствения капацитет на Илиев корект ЕООД", който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020"

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Считано от 29.03.2016 г. „Илиев Корект” EООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0663-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на Илиев Корект ЕООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), като срокът за неговото изпълнение е 10 месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 294 800 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 206 360 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 175 406 лeвa, а на националното съфинансиране - 30 954 лeвa.

Проектът на „Илиев Корект” EООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата. С договорената БФП дружеството планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект на „Илиев Корект” EООД в град Шумен.

Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: подобряване качеството на съществуващите продукти; повишаване на производствения капацитет с 50%; ръст в приходите от продажби с над 50%; увеличаване на пазарния дял на местно, регионално и национално ниво; увеличаване на експорта и достигане 18% дял на износа в приходите; свеждане на рекламациите до 0%; намаляване на производствения брак с 35-40%; намаляване на количеството на отпадъците с 50%; в средносрочен план постигане на вътрешна норма на възвращаемост на проекта 48,91%; нарастване на производителността с 20,34%; увеличаване на средните генерирани приходи от износ с 28,83%; увеличаване на ефективността на производствените разходи с над 18,65%.