TR
Türkçe
IT
Italiano
RU
Русский
FR
Français
EN
English
BG
Български

Телефон за връзка: 054 87 20 40 централен офис
E-mail: office@iliev-correct.com
Услуги PVC дограма AL дограма Еталбонд Окачени фасади Автоматични врати Стъклени хармоники Парапети Душ кабини Гаражни врати Портални врати Интериорни врати Кабинки за охрана Метални конструкции Поликарбонни сенници Бронирани касови гишета Капаци Охранителни ролетки Метални огради Стъклени витрини Партньори Разсрочено плащане Примерни оферти Полезни съвети Топ оферти Промоции Свържете се с нас
Единен телефон
054 87 20 40 централен офис

офис Белгия
Wielrijdersstraat 1 2660 Hoboken Belgium
GSM: 0032 486 730 361
Тел./Факс: 0032 3 297 17 11


офис Германия г-н Иван Иванов I.IWANOW INTERCOMMERZ
Thomas-Muentzer-Strasse 26 09241 Muehlau
GSM: 00491743052001
Тел./Факс: 0049 3722 592316


офис производствена база
гр. Шумен
Телефон: 054 80 20 40
GSM: 0899 60 66 60
GSM: 0895 60 66 60
Тел./Факс: 054 80 20 40


Метални и алуминиеви парапети с 10% отстъпка

През месеците зимните месеци фирма Илиев Корект ЕООД прави отстъпки за всички видове метални и алуминиеви парапети.

Еталбонд облицовки - 15% намаление

Илиев Корект ЕООД Ви предлага висококачествено изпълнение на Еталбонд облицовки само сега с 15% намaление.

PVC - дограма с 5-камерен профил

Илиев Корект ЕООД предлага висококачествени изделия от 5-камерни профили на Vivaplast i Rehau

За повече информация свържете се с нас.

Стъклени хармоники

Само при нас можете да намерите най-атрактивните цени за Стъклени хармоники. Те са подходящи, както за вашето жилище, така и за вашият офис.

Изработка на PVC и алуминиева дограма

Илиев Корект ЕООД предлага изработка на PVC i AL дограма на ишлеме (без монтаж).

Фирмата изработва изделия по поръчка на клиента и ако клиента желае можем да ви доставим изделията до вашият дом или офис.

Интериорни врати на намалени зимни цени

Илиев Корект ЕООД предлага всички видове интериорни врати на по-ниски цени през зимните месеци.


Избор с публична покана

На 18.05.2016 г. е открита процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0663-C01 по проект "Подобряване на производствения капацитет на Илиев корект ЕООД", който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020"

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Считано от 29.03.2016 г. „Илиев Корект” EООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0663-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на Илиев Корект ЕООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), като срокът за неговото изпълнение е 10 месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 294 800 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 206 360 лeвa. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 175 406 лeвa, а на националното съфинансиране - 30 954 лeвa.

Проектът на „Илиев Корект” EООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата. С договорената БФП дружеството планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект на „Илиев Корект” EООД в град Шумен.

Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: подобряване качеството на съществуващите продукти; повишаване на производствения капацитет с 50%; ръст в приходите от продажби с над 50%; увеличаване на пазарния дял на местно, регионално и национално ниво; увеличаване на експорта и достигане 18% дял на износа в приходите; свеждане на рекламациите до 0%; намаляване на производствения брак с 35-40%; намаляване на количеството на отпадъците с 50%; в средносрочен план постигане на вътрешна норма на възвращаемост на проекта 48,91%; нарастване на производителността с 20,34%; увеличаване на средните генерирани приходи от износ с 28,83%; увеличаване на ефективността на производствените разходи с над 18,65%.